1 کالا در لیست مقایسه
تحلیل و بررسی سؤالات زیست کنکور سراسری سال 95 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
پکیج جبرانی رشته تجربی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

20%

پکیج جمع بندی طلایی رشته تجربی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

20%

زیست سال دهم مبانی به همراه فصل اول و دوم (به ارزش 195 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زیست سال یازدهم (مبانی و فصل اول و دوم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
نبض زیست |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
جزوه پارادوکس |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار نبض زیست (الگو تا رتبه) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار زیست سال سوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار زیست سال چهارم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار زیست گیاهی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
پکیج جامع ریاضی کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ریاضی ، تحلیل تست |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ریاضی،انتگرال |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ریاضی،کاربرد مشتق |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ریاضی،مشتق |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مجانب و حد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
منحنی درجه 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
تصاعد و دنباله |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
آمار و احتمال و انالیز ترکیبی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مثلثات |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
هندسه وهندسه مختصاتی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
لگاریتم، توابع نمایی، معادله و نامعادله،تابع، قدر مطلق، جزء صحیح،ماتریس |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
پک کامل زیست شناسی با زیست گیاهی و ژنتیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0