1 کالا در لیست مقایسه
تحلیل و بررسی سؤالات زیست کنکور سراسری سال 95 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
پکیج جبرانی رشته انسانی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

25%

پکیج جبرانی رشته ریاضی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

25%

پکیج جبرانی رشته تجربی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

20%

پکیج فیزیک کنکور استاد اعلم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

5%

حل تست های عربی کنکور 95 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
پکیج جامع عربی انسانی کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

5%

جمع بندی طلایی رشته انسانی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

20%

پکیج جمع بندی طلایی رشته تجربی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

20%

پکیج جمع بندی طلایی ریاضی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

20%

پکیج جغرافیا استاد امجدیان برای کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

5%

پکیچ شیمی استاد اسلامی برای کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

5%

پکیج فیزیک استاد باستی برای کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

5%

پکیج عربی استاد هشترودی برای کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

5%

پکیج ادبیات دکتر الهامی برای کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

5%

پکیج ریاضیات استاد کارگر برای کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

5%

الکتروشیمی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 4
اسید و باز |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
سینیتیک و تعادل |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 4
شیمی دوم (بخش دوم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی دوم (بخش اول) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مجموعه طلایی فیزیک پایه (جمع بندی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
جریان الکتریکی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ماتریس و دستگاه معادلات خطی (هندسه تحلیلی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0